הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה ויצו טבריה
..

חדשות והודעות הקונסרבטוריון

 

 


תקנון השתתפות בקונסרבטוריוןהקונסרבטוריון העירוני הינו בית – ספר מקצועי ללימודי נגינה וחינוך מוסיקלי. הלימודים בקונסרבטוריון כוללים פעילות שבועית של שעורי נגינה, שעורים בתורת המוסיקה, ספרות המוסיקה ופיתוח שמיעה ונגינה בהרכבים ותזמורות עפ"י התאמת התלמיד.בנוסף, מתקיימות פעילויות מיוחדות של סדנאות, כיתות אמן, קונצרטים והופעות.

פעילות זו שבפיקוח משרד החינוך מתבצעת ע"י מורים מקצועיים וכוללת בקרת התקדמות בלימודים.

 

תקנון זה מביא לידיעת התלמידים והוריהם את הנהלים הקבועים במוסד במישור המנהלי והפדגוגי ומחייב את התלמידים, ההורים, המורים וההנהלה.

אנא, קראו בעיון תקנון / הסכם זה ומלאו את הספח המצורף.

שימו לב ! אי החתימה על ההסכם אינו פוטר מעמידה בתנאיו.

 

פעילות הקונסרבטוריון

 

פעילות הקונסרבטוריון  בשעות אחה"צ בימים  א – ה

 

שנת הלימודים

 

01/09/2013 - 03/07/2014

 

שעורי הנגינה

 

במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד ל 38 שעורי נגינה שבועיים.

·              שעור סטנדרטי שבועי נמשך 45 דקות

·              שעורים מיוחדים 30 דקות ו- 60 דקות

( למתחילים או למתקדמים )

שיבוץ התלמיד לשיעור יעשה עפ"י סיכום בזמן הרישום.

 

הרשמה לקונסרבטוריון

 

לקונסרבטוריון מתקבלים תלמידים מכל הגילאים. בחירת כלי מתאים מותנה באבחון מוקדם ע"י מנהל המוסד או מורה מטעמו תוך תשומת לב לגיל התלמיד ולנתוניו הפיסיים והמוסיקליים.

ההחלטה ביחס לבחירת הכלי תהיה בידי הקונסרבטוריון וההורים כאחד.

שיבוץ תלמיד למורה יעשה לאחר רישום מלא והסדר תשלום של התלמיד במשרד הקונסרבטוריון.

 

חופשות

 

לא יתקיימו שעורי נגינה במועדים הבאים :

ערבי חג וחגראש השנה, כיפורים, סוכות,חנוכה,פורים,פסח, שבועות

חול מועדסוכות, פסח

יום הזיכרון ויום העצמאות

*.לוח חופשות מפורט לשנה זו – מפורסם בנפרד

 

 

התחייבות כספית

 

קבלת שיעורים וההשתתפות בפעילות הקונסרבטוריון מותנית בהסדרת התשלומים מראש לכל השנה בצ'קים דחויים ,מזומן או כרטיס אשראי.

 

 

שכ"ל - תנאי תשלום תעריפים והנחות

 

·     שכר הלימוד הינו שנתי.

·     תעריפי שכר הלימוד הינם עפ"י טבלת התעריפים השנתית של הקונסרבטוריון העירוני.

·     הטבלה כוללת קריטריונים להנחות עפ"י מס' אחים  / כלי הנגינה הנלמד / השתתפות בהרכבים.

·     ניתנת אפשרות לקבלת מלגה / הנחה דרך קרן המלגות של הקונסרבטוריון העירוני ע"י מילוי טפסים מתאימים והצגת האישורים הנדרשים – בקשות למלגות / הנחות תדונה בשני מועדים ( נובמבר , מאי ) במהלך השנה.

*. תנאי לדיון בבקשה הינו תשלום מלא בצ'קים דחויים

·     קיימים שני מסלולי תשלום:

א.      תשלום מראש.

ב.      מסלול תשלומים: עד 10 תשלומים חודשיים שווים, בכרטיס אשראי או בצ'קים דחויים.

התשלום יעשה בעת ההרשמה.

 

 

הפסקת לימודים

 

הקונסרבטוריון

להנהלת הקונסרבטוריון שמורה הזכות להפסיק את הלימודים, אם התלמיד לא יעמוד בדרישות בסיסיות של הישגים לימודיים נאותים ו / או התנהגות תקינה.

התלמיד –

במקרה שתלמיד מחליט על הפסקת לימודים, עליו להודיע על כך שבועיים מראש, יש לשלם עד תום חודש ההשתתפות האחרון.

·     ניתן להפסיק את הלימודים עד סוף חודש מרץ.

מחודש אפריל, לא ניתן להפסיק לימודים ולקבל החזר כספי.

·     החזר שכר לימוד יחסי לתלמיד, אשר יעדר מלימודיו תקופה ממושכת מסיבות מוצדקות, ידון בהתייחס למקרה ועל סמך האישורים הנדרשים (תעודת מחלה וכו'). וכן על פי רישום בכרטיס מעקב / יומן נוכחות  התלמיד

·     אופן ההודעה על הפסקת הלימודים : המורה מעביר הודעה למשרד לגבי מועד הפסקת הלימודים. התלמיד ימלא טופס במזכירות הקונסרבטוריון.

 

 

תקופת הסתגלות לתלמיד חדש

 

תלמיד חדש שהתקבל ל קונסרבטוריון יזכה לתקופת הסתגלות ומעקב של שני חדשי לימוד ראשוניים – תקופה זו מחייבת את שני הצדדים ולא ניתן להפסיק בה את הלימודים.

 

 

היעדרויות משעורים

 

היעדרות מורים

שיעור/ים שהתבטלו עקב היעדרו/יות מורה, יוחזרו בשיעורים או בתמורה כספית. וזאת לאחר בדיקת סך מיכסת השעורים שנקבעה בעת הרישום.

היעדרות התלמיד

כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובתו והמורה אינו מחוייב להחזירו.

במקרה של היעדרות מסיבה מוצדקת יודיע התלמיד על כך למורה לפחות יום מראש לצורך תאום שעור חלופי

 

 

חובת התלמיד

 

·     אין לאחר לשעורים – זמן האיחור הינו על חשבון השיעור.

·     חיסורים ואיחורים נרשמים בדף מעקב אישי הנמצא בידי המורה. תלמיד שאינו ממלא אחר מכסת השיעורים הנדרשת בכלי ובמקצועות הנלווים  ו/או החסיר במשך שנה שלמה למעלה משליש השיעורים, תישלל ממנו הזכות לגשת לבחינות ולקבל תעודה.

·     הישגי התלמיד בנגינה / שירה מותנים במילוי אחר הוראות המורה, וקיום אימונים בבית.

·     מומלץ כי תירכש מחברת תלמיד בתחילת כל שנה ולהביאה לכל שעור לצורך מעקב נוכחות / החומר הנלמד בשיעור / מטלות לבית / קשר להורים.

·     תלמידים שהגיעו לרמת נגינה מתאימה, ישתתפו בצוותי נגינה, מקהלה או תזמורת. שיעורים כאלה הם חלק בלתי נפרד ממערכת הלימודים וההשתתפות בהם – חובה !

·     תלמיד שימצא מתאים להשתתף באחד מההרכבים המוסיקליים ויחליט שלא לעשות כך, יאבד את הסבסוד ויידרש לשלם שכר לימוד מלא + השכרת כלי.

·     במהלך שנת הלימודים יקוימו בהתאם להחלטת הקונסרבטוריון קונצרטים ובחינות, בהם חלה חובת השתתפות של התלמידים.

 

 

 

העברת תלמידים

 

ניתן לעבור ממורה למורה. העברה זו טעונה אישור מנהל הקונסרבטוריון לאחר מילוי טופס מתאים ושיחה.

תלמיד או מורה לא יבצעו העברה על דעת עצמם.

 

 

מפגש הורה - מורה

 

פעמיים בשנה יתקיים מפגש הורה מורה יזום ע"י הקונסרבטוריון.- הודעות ישלחו בדואר להורים

בנוסף לכך מוזמנים ההורים לעמוד בקשר ישיר עם המורה ולתמוך בלימודי הנגינה במשך כל השנה

 

 

תעודות

 

בסוף שנת הלימודים תינתן לכל תלמיד תעודת השתתפות וגיליון הערכה המסכם את הישגיו.

 

 

פעילות תלמידים מחוץ לקונסרבטוריון

 

יש לציין כי לימודי המוסיקה בקונסרבטוריון יעסיקו את התלמידים 4-2 פעמים בשבוע ( שיעור אישי,, השתתפות בצוותים, תזמורת ועוד..) ובעצם שקולים לימודים אלו להשתתפות במס' חוגים – מעבר לכך פעילות זו תדרוש אימון יומיומי בבית. לאור עובדה זו, מומלץ להורים להגביל את ההשתתפות בחוגים נוספים.

בכל מקרה – יש להתאים את מועדי ההשתתפות בחוג נוסף לפי מערכת השעות והפעילות בקונסרבטוריון.

כל השתתפות של תלמידי הקונסרבטוריון בגוף ביצוע (להקת מחול, נבחרת ספורט וכד' ) טעונות אישור מוקדם של הנהלת הקונסרבטוריון.


דף הביתהקונסרבטוריון העירוני למוסיקה ויצו טבריה

כתובתנו : רחוב ויצמן 10 טבריה עלית || ת.ד. 3004 מיקוד - 1413001 || טלפקס' : 6731733 - 04 || דוא"ל :mail@twyo.org.il